Bij BOLLEBOOS is remedial teaching gericht op de individuele behoefte van een kind. Ieder kind is tenslotte uniek en heeft het meest aan een op maat gemaakt programma. De begeleiding van kinderen vindt altijd plaats in een prettige en huiselijke sfeer, waar ze zich op hun gemak kunnen voelen.

Hulp is mogelijk op het gebied van:

  • rekenen
  • technisch lezen
  • dyslexie
  • faalangst
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • schrijven
  • werkhouding en planning

Kennismaking

Je bent altijd van harte welkom voor een kennismakingsgesprek om te kijken wat BOLLEBOOS voor je kan betekenen. Tijdens dit gesprek bespreken we de eventuele vervolgstappen. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en is gratis.

Aanmelding en intake

Besluit je om verder te gaan met de aanmelding? Voordat we aan de slag gaan met een kind, bekijkt BOLLEBOOS waar de knelpunten zitten. Er  vindt een intakegesprek plaats met ouders en het kind, we doen een aantal toetsen en de school wordt er, indien gewenst, bij betrokken. Zo brengt BOLLEBOOS de moeilijkheden in kaart en kan er een handelingsplan opgesteld worden.

Handelingsplan

Op basis van de intake stelt de remedial teacher een handelingsplan op voor een periode, in principe voor drie maanden. In die periode krijgt je kind één of meerdere keren per week remedial teaching. De doelen voor die periode staan duidelijk omschreven in het handelingsplan. Verlenging is natuurlijk mogelijk.

Aan de slag

Bij de begeleiding maakt de remedial teacher gebruik van eigentijdse educatieve methoden, remedial teaching materialen en software. In overleg met school kan de begeleiding ook onder lestijd op school plaatsvinden.

Bij het herstellen van het leerproces, is het ook belangrijk om jouw kind (weer) gemotiveerd te krijgen voor het leren. Tijdens de behandelingen werkt BOLLEBOOS daarom met veel spelmateriaal, zoals bordspellen, kwartetten, apps of spelletjes op de computer, tel- en bouwmateriaal, et cetera.

Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig om thuis te oefenen. Het huiswerk is afwisselend, uitdagend en speels.

Tijdsduur

De behandelingen duren, tenzij anders afgesproken, 45 minuten.

Locatie

De behandelingen vinden plaats in de praktijk van BOLLEBOOS aan Het engelse werk 4 in Amerongen. In overleg met school kan de begeleiding ook onder lestijd op school plaatsvinden.